Monitorowanie systemów alarmowych

Monitorowanie systemów alarmowych

Zainstalowane systemy alarmowe w obiektach użyteczności publicznych, przemysłowych, czy mieszkalnych, monitorujemy przy pomocy nadajników radiowych, GSM/GPRS, linii telefonicznej oraz/lub internetu.

Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Stacja Monitorowania Alarmów przyjmuje każdy sygnał, jaki został wygenerowany przez właściwy system alarmowy, a nastepnie operator SMA reaguje w sposób w jaki żąda klient, lub wymaga tego stan faktyczny.

Monitorujemy:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) z natychmiastową reakcją Patroli Interwencyjych.
  • systemy sygnalizcji pożaru (SSP) z bezpośrednim przekazem sygnału do Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi lub w Zgierzu. Monitorowanie to spełnia wymagania Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. (Dz. U. Nr 81, poz 351) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r.  (Dz.U. Nr 92, poz. 460) nakładających na niektóre rodzaje obiektów obowiązek podłączenia instalacji sygnalizacyjno-alarmowej do systemu monitorowania.
  • systemy telewizji przemysłowej (CCTV) z wykorzystaniem zaawansowanej detekcji ruchu. Zainstalowany system telewizji przemysłowej (CCTV) w obiekcie, umożliwia Operatorom ze Stacji Monitorowania Alarmów bieżący lub doraźny podgląd ze wszystkich kamer. Przy takim rozwiązaniu, system telewizji przemysłowej może funkcjonować i dozorować poprzez detekcję samodzielnie, lub w połączeniu z systemem alarmowym.
  • pojazdy samochodowe wszelkiego przeznaczenia, jachty, łodzie motorowe i inne. Do lokalizacji pojazdów stosujemy satelitarny system GPS, natomiast do przesyłania danych system transmisji pakietowej GPRS.