Systemy alarmowe (SSWiN)

Systemy alarmowe

Najlepszym zabezpieczeniem mienia znajdującego się w obiektach jest zamontowany profesjonalny system alarmowy. Łatwy w obsłudze, jest najskuteczniejszym zabezpieczeniem osób i mienia. Projektowany indywidualnie do każdego obiektu system sygnalizacji włamania, napadu lub pożaru, jest najtańszą formą ochrony, która pozwala ograniczyć pracę wykonywaną przez człowieka, lub ją całkowicie zastąpić. System alarmowy o odpowiedzniej konfiguracji, w zależności od przeznaczenia użytkowego obiektu, można zainstalować praktycznie w każdym miejscu i z każdego miejsca go monitorować.

Instalujemy i konserwujemy innowacyjne systemy sygnalizacji włamania składające się z urządzeń renomowanych producentów zgodnie z Polską Normą. Montażem zajmują się osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego KW Policji w Łodzi.

Zamontowane przez nas systemy alarmowe w obiektach różnego przeznaczenia, są monitorowane przez Stację Monitoringu Łódzkiego. Poprzez aplikacje, z pozycji komputera czy smartfona, możliwy jest podgląd stanu każdego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie, i/lub sterowanie jego funkcjami, czy otrzymywanie powiadomień np. o alarmach czy awariach.