Systemy pożarowe

Systemy pożarowe

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) zwany także Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) służy do wykrywania, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu pożarowym oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Wykonuje funkcje informacyjne i monitorujące przyczyniając się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, a także zapewnia sprawną ewakuację z miejsca zagrożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury stosowanie SSP jest obowiązkowe dla niektórych budynków.

System SSP instaluje się również dobrowolnie w obiektach biurowych, usługowych, produkcyjnych, magazynach i urzędach w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego oraz ze względu na wymagania ubezpieczyciela.

Oferujemy montaż systemów sygnalizacji pożarów. Regularny przegląd i konserwacja systemu pozwoli zachować pełną ochronę, długoletnią niezawodność i bezproblemową eksploatację.